Điều động ông Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

08:35 | 09/09/2019

Ngày 06/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4833/QĐ-UBND về việc Điều động ông Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn