Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử quận Hai Bà Trưng" năm 2022

03:24 | 19/01/2023

Ngày 16/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện chuyên đề thi đua"Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử quận Hai Bà Trưng" năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn