Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách BHXH

11:13 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành Công văn số 2729/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách BHXH.

Trong đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị của việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT từ đó thay đổi nhận thức và hành động, tự giác tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện...; mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã xem xét hỗ trợ thêm tiền tham gia BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng ngoài phần hỗ trợ của Trung ương và của Thành phố từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn viện trợ…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, UBND Thành phố đề nghị các Sở, Ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện, giao Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn