Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người khuyết tật huyện Gia Lâm trong giai đoạn chống dịch Covid 19” do Quỹ Abilis Phần Lan tài trợ

09:13 | 27/07/2020

Ngày 16/7/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người khuyết tật huyện Gia Lâm trong giai đoạn chống dịch Covid 19” do Quỹ Abilis Phần Lan tài trợ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn