Thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại thành phố Hà Nội

03:22 | 19/01/2023

Ngày 17/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn