Thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

05:38 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 5047/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng gồm 12 thành viên do đồng chí Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công thương là Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công thương là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế danh sách Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội ban hành kèm theo các Quyết định: số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018, số 4074/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn