Triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai - Vùng Thủ đô

10:04 | 03/01/2023

Ngày 20/12/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai - Vùng Thủ đô.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn