Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

10:51 | 30/07/2020

Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn