Khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

01:55 | 22/05/2020

Ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn