Kết luận Thanh tra Thành phố Hà Nội về các dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội.

06:59 | 13/02/2018

Ngày 13/02/2018, Thanh tra Thành phố đã có Thông báo số 675/TBKL-TTTP về kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Theo đó, nội dung thông báo kết luận đã đưa ra kết quả đạt được và những tồn tại, sai phạm tại một số quận trên địa bàn Thành phố trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè trên các tuyến phố thuộc phạm vi quản lý.

(Nội dung chi tiết kết luận của Thanh tra Thành phố theo file gửi kèm)


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn