Khen thưởng thành tích đột xuất cho các cá nhân thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội đã phẫu thuật, điều trị cứu sống 02 bệnh nhân người nước ngoài mắc bệnh tim hiểm nghèo

08:35 | 09/09/2019

Ngày 06/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4820/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích đột xuất cho các cá nhân thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội đã phẫu thuật, điều trị cứu sống 02 bệnh nhân người nước ngoài mắc bệnh tim hiểm nghèo.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn