Triển khai thực hiện Thông báo Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI

10:51 | 30/07/2020

Ngày 23/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3310/UBND-TKBT về việc triển khai thực hiện Thông báo Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn