Khen thưởng cho 40 cá nhân thuộc các doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2021

08:17 | 02/08/2022

Ngày 26/7/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc các doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn