Tiếp tục ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm

05:39 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 3271/UBND-KTN về việc tiếp tục ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tăng cường bố trí các lực lượng chức năng của địa phương; đặc biệt là lực lượng thú y, công an, quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các chợ đầu mối; tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các tuyến đường từ các tỉnh biên giới về Hà Nội để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông, Cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác truyền thông về nguy cơ xâm nhiễm và phát sinh các bệnh dịch nguy hiểm thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; khuyến cáo, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép.

Tại Công văn này, UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, Công an Thành phố, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Thành phố, Cục Hải quan Thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn