Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn Thành phố

05:00 | 01/12/2022

Ngày 30/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 4014/UBND-TNMT về việc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn