Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp về việc rà soát các dự án BT trên địa bàn Thành phố

03:45 | 05/12/2013

Ngày 02/12/2013, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh ký ban hành Thông báo số 166/TB-VP về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp về việc rà soát các dự án BT trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn