Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

09:39 | 13/09/2023

Ngày 07/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quy chế gồm 3 Chương và 13 Điều, quy định việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Áp dụng đối với các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ ban hành kèm theo Quyết định này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn