Khen thưởng thành tích trong 02 năm thực hiện phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021-2025

05:17 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4643/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong 02 năm thực hiện phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 19 cá nhân có thành tích trong 02 năm thực hiện phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021-2025 (có danh sách kèm theo).

Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn