Khen thưởng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

03:11 | 06/09/2019

Ngày 29/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4684/QĐ-UBND về việc Khen thưởng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn