Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

03:47 | 12/03/2021

Ngày 09/3/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công văn số 669/UBND-TH về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn