Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương

02:55 | 05/06/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 24/5/2023 về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biển quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngành Công thương để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng của con người làm nguồn tài nguyên hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; Chủ động triển khai các hành động thiết thực hưởng ứng việc bảo vệ môi trường ngành Công thương trên các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp, kinh doanh thương mại,…

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng các cụm, điểm sản suất, lưu giữ hóa chất tập trung đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất và các quy định về bảo vệ môi trường; Tăng cường ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương; Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn ngành Công thương, góp phấn cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, phục hồi các tài nguyên tái tạo được, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp; Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kiểm soát các nguồn chất thải nguy hiểm,…

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Công thương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn, công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm thiểu chất thải nhựa, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn ngành Công thương.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn