Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

03:56 | 08/06/2023

Ngày 06/6/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành kèm theo Quyết đinh này Quy chế gồm 03 Chương, 09 Điều. Trong đó, ngoài những quy định chung và cách thức tổ chức thực hiện, Quy chế còn nêu rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phối hợp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn