Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:43 | 31/01/2023

Ngày 19/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn