Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

05:09 | 28/09/2022

Ngày 26/9/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3484/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn