Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và chủ động phòng, chống diễn biến mưa lũ thời gian tới

04:48 | 23/07/2018

Ngày 23/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về việc khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và chủ động phòng, chống diễn biến mưa lũ thời gian tới. Nội dung công điện nêu: Do ảnh hưởng của bão số 3 và áp thấp nhiệt đới, từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2018 trên địa bàn Thành phố có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình 162,0 mm, lượng mưa lớn nhất tại huyện Ba Vì đo được là 214,0 mm. Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, mưa to đã làm ngập 4.738 ha lúa mùa, 233 ha rau mầu các loại, 279 ha thủy sản, 192 ha cây ăn quả, 36 trang trại chăn nuôi bị ảnh hưởng và một số công trình nhà dân, công trình đê điều, thủy lợi bị ảnh hưởng; mưa to và lũ rừng ngang đã làm nước các tuyến sông Bùi, sông Tích, sông Thanh Hà lên rất nhanh, vượt báo động III.

Hiện nay, trên Biển Đông khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động và có diễn biến rất phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 253/TB-VPCP ngày 18/7/2018, để khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và chủ động phòng, chống diễn biến mưa lũ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo:

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện:

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp tình hình úng ngập trên địa bàn; phối hợp các Công ty thủy lợi trên địa bàn thực hiện việc khoanh vùng, huy động mọi nguồn lực, phương tiện tập trung tiêu thoát nước nhanh tại các khu vực lúa, hoa màu đang bị úng ngập.

- Khẩn trương khắc phục, phục hồi sản xuất, tổng vệ sinh môi trường các khu dân cư, trường học, trạm y tế ... bị ngập nước; quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, phục hồi sản xuất.

- Tổng kiểm tra, đánh giá thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố trước ngày 30/7/2018.

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất sau mưa, bão, lũ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố:

- Khẩn trương phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đánh giá, tổng hợp chung tình hình thiệt hại thiên tai trên địa bàn Thành phố; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/7/2018/

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các biện pháp khắc phục, phục hồi sản xuất để nhân dân biết, chủ động thực hiện.

- Kiểm tra, rà soát các tuyến đê, công trình thủy lợi, các trọng điểm phòng chống lụt bão xung yếu; tổng hợp, đánh giá số lượng, chất lượng vật tư dự trữ của Thành phố, tình hình dự trữ vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai của các cấp, các ngành, các đơn vị, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

3. Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường, báo cáo UBND Thành phố.

4. Sở Xây dựng:

Khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, chỉ đạo khắc phục hậu quả các hư hỏng nhà cửa, công trình xây dựng trên địa bàn, úng ngập khu vực nội thành.

5. Các Công ty thủy lợi:

- Khẩn trương phối hợp chính quyền các địa phương, huy động tối đa mọi nguồn lực, phương tiện bơm tát, vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu cứu lúa, hoa màu đang bị ngập úng.

- Kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, các hồ đập, chủ động tu sửa, vận hành để chủ động ứng phó thiên tai, sự cố thời gian tới.

6. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội: Kiểm tra, rà soát các công trình tiêu thoát nội thành, tổ chức khơi thông dòng chảy tại các sông, kênh, mương nội đô; đánh giá, chủ động phương án tiêu thoát nước tại các điểm thường xuyên bị úng ngập cục bộ.

7. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát công trình điện, kịp thời tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố về điện, cung cấp đủ điện năng phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất.

9. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, tổng hợp toàn diện tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng chống thiên tai của các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn Thành phố, đánh giá thiệt hại, tham mưu Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tổ chức sơ kết đánh giá công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả đợt thiên tai vừa qua, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 05/8/2018.

10. Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, đợt mưa, bão, lũ vừa qua, một số cơ quan, đơn vị chưa báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình thiên tai và công tác triển khai phòng, chống, khắc phục hậu quả. UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, UBND Thành phố kịp thời chỉ đạo.

Các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn Thành phố khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện Công điện này. Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn