Thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ

06:57 | 19/11/2013

Ngày 12/11/2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Công văn số 8539/UBND-TNMT về việc thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn