Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 4304/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 13/08/2019] [Ngày hiệu lực: 13/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 176/KH-UBND

  V/v kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

  [Ngày ban hành: 12/08/2019] [Ngày hiệu lực: 12/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4285/QĐ-UBND

  V/v ban hành mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 12/08/2019] [Ngày hiệu lực: 12/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4263/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 09/08/2019] [Ngày hiệu lực: 09/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 174/KH-UBND

  V/v đưa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội lên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội giai đoạn 2019 - 2020.

  [Ngày ban hành: 09/08/2019] [Ngày hiệu lực: 09/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4270/QĐ-UBND

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Minh Quang đối với ông Nguyễn Duy Bỉnh.

  [Ngày ban hành: 09/08/2019] [Ngày hiệu lực: 09/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4269/QĐ-UBND

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi đối với ông Nguyễn Quý Xuân.

  [Ngày ban hành: 09/08/2019] [Ngày hiệu lực: 09/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4226/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 08/08/2019] [Ngày hiệu lực: 08/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 172/KH-UBND

  V/v triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 08/08/2019] [Ngày hiệu lực: 08/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 173/KH-UBND

  V/v thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trương ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

  [Ngày ban hành: 08/08/2019] [Ngày hiệu lực: 08/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn