Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 724/QĐ-UBND

  V/v công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

  [Ngày ban hành: 13/02/2020] [Ngày hiệu lực: 13/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 33/KH-UBND

  V/v đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

  [Ngày ban hành: 12/02/2020] [Ngày hiệu lực: 12/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 719/QĐ-UBND

  V/v cho phép đổi tên Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thành Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 12/02/2020] [Ngày hiệu lực: 12/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 30/KH-UBND

  V/v phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

  [Ngày ban hành: 12/02/2020] [Ngày hiệu lực: 12/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 31/KH-UBND

  V/v đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

  [Ngày ban hành: 12/02/2020] [Ngày hiệu lực: 12/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 720/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 12/02/2020] [Ngày hiệu lực: 12/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 29/KH-UBND

  V/v khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020.

  [Ngày ban hành: 11/02/2020] [Ngày hiệu lực: 11/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 689/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường 25m từ khu trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu độ thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên (đoạn từ phố Hoa Lâm đến phố Kim Quan).

  [Ngày ban hành: 11/02/2020] [Ngày hiệu lực: 11/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 03/CT-UBND

  V/v nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 10/02/2020] [Ngày hiệu lực: 10/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 669/QĐ-UBND

  V/v điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

  [Ngày ban hành: 07/02/2020] [Ngày hiệu lực: 07/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn