Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 15/2019/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiễm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

  [Ngày ban hành: 11/09/2019] [Ngày hiệu lực: 21/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 13/CT-UBND

  V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

  [Ngày ban hành: 10/09/2019] [Ngày hiệu lực: 10/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4889/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019-2025”.

  [Ngày ban hành: 09/09/2019] [Ngày hiệu lực: 09/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4887/QĐ-UBND

  V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 09/09/2019] [Ngày hiệu lực: 09/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 201/KH-UBND

  V/v thực hiện các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020.

  [Ngày ban hành: 09/09/2019] [Ngày hiệu lực: 09/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4868/QĐ-UBND

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Việt Hà.

  [Ngày ban hành: 06/09/2019] [Ngày hiệu lực: 06/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4880/QĐ-UBND

  V/v bãi bỏ Quyết định số 7101/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình từ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội thành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 06/09/2019] [Ngày hiệu lực: 06/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4833/QĐ-UBND

  V/v điều động cán bộ, công chức đối với ông Nguyễn Sỹ Trường.

  [Ngày ban hành: 06/09/2019] [Ngày hiệu lực: 06/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4851/QĐ-UBND

  V/v công nhận điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm.

  [Ngày ban hành: 06/09/2019] [Ngày hiệu lực: 06/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4775/QĐ-UBND

  V/v cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông quốc tế Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 05/09/2019] [Ngày hiệu lực: 05/09/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn