Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 5617/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 03/11/2024] [Ngày hiệu lực: 03/11/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 1964/QĐ-UBND

  Phê duyệt danh mục công trình thủy lợi phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 12/04/2024] [Ngày hiệu lực: 12/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1942/QĐ-UBND

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 11/04/2024] [Ngày hiệu lực: 11/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1909/QĐ-UBND

  Phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 10/04/2024] [Ngày hiệu lực: 10/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1874/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 09/04/2024] [Ngày hiệu lực: 09/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1873/QĐ-UBND

  Phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 09/04/2024] [Ngày hiệu lực: 09/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1875/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

  [Ngày ban hành: 09/04/2024] [Ngày hiệu lực: 09/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1752/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực Đăng ký biện pháp đảm bảo trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 03/04/2024] [Ngày hiệu lực: 03/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1724/QĐ-UBND

  Phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng cần số hóa theo yêu cầu quản lý tại điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

  [Ngày ban hành: 02/04/2024] [Ngày hiệu lực: 02/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1719/QĐ-UBND

  Phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch kiến trúc cần số hóa theo yêu cầu quản lý tại điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

  [Ngày ban hành: 02/04/2024] [Ngày hiệu lực: 02/04/2024] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn