Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 215/QĐ-UBND

  V/v công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công trình.

  [Ngày ban hành: 13/01/2020] [Ngày hiệu lực: 13/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 198/QĐ-UBND

  V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đức Nguyên.

  [Ngày ban hành: 13/01/2020] [Ngày hiệu lực: 13/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 199/QĐ-UBND

  V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hồng.

  [Ngày ban hành: 13/01/2020] [Ngày hiệu lực: 13/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 09/KH-UBND

  V/v thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

  [Ngày ban hành: 10/01/2020] [Ngày hiệu lực: 10/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 145/QĐ-UBND

  V/v công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

  [Ngày ban hành: 10/01/2020] [Ngày hiệu lực: 10/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 100/QĐ-UBND

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Công An.

  [Ngày ban hành: 09/01/2020] [Ngày hiệu lực: 09/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 116/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 09/01/2020] [Ngày hiệu lực: 09/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 97/QĐ-UBND

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử đình Quảng Lộc (đình Soi).

  [Ngày ban hành: 09/01/2020] [Ngày hiệu lực: 09/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 98/QĐ-UBND

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử nhà thờ Nguyễn Ba Chi.

  [Ngày ban hành: 09/01/2020] [Ngày hiệu lực: 09/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 101/QĐ-UBND

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử đình Đạo Ngạn.

  [Ngày ban hành: 09/01/2020] [Ngày hiệu lực: 09/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn