Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 2595/QĐ-UBND

  Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/500. Địa điểm quận Tây Hồ, Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 05/05/2023] [Ngày hiệu lực: 05/05/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 137/KH-UBND

  Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

  [Ngày ban hành: 05/05/2023] [Ngày hiệu lực: 05/05/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2602/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 05/05/2023] [Ngày hiệu lực: 05/05/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2571/QĐ-UBND

  Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 04/05/2023] [Ngày hiệu lực: 04/05/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2572/QĐ-UBND

  Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 04/05/2023] [Ngày hiệu lực: 04/05/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 136/KH-UBND

  Xây dựng 07 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại theo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy.

  [Ngày ban hành: 28/04/2023] [Ngày hiệu lực: 28/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2546/QĐ-UBND

  Ban hành Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  [Ngày ban hành: 28/04/2023] [Ngày hiệu lực: 28/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 135/KH-UBND

  Khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 về kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính và công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong năm 2023.

  [Ngày ban hành: 27/04/2023] [Ngày hiệu lực: 27/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2459/QĐ-UBND

  Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường theo quy hoạch từ đường Yên Thường đến đường gom cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đường Vành đai 3), huyện Gia Lâm. Địa điểm: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 27/04/2023] [Ngày hiệu lực: 27/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 133/KH-UBND

  Triển khai Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 26/04/2023] [Ngày hiệu lực: 26/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn