Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 6144/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  [Ngày ban hành: 01/12/2023] [Ngày hiệu lực: 01/12/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6144/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  [Ngày ban hành: 01/12/2023] [Ngày hiệu lực: 01/12/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 287/KH-UBND

  Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025

  [Ngày ban hành: 30/11/2023] [Ngày hiệu lực: 30/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6107/QĐ-UBND

  Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023 cho 33 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 30/11/2023] [Ngày hiệu lực: 30/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6080/QĐ-UBND

  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 29/11/2023] [Ngày hiệu lực: 29/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6080/QĐ-UBND

  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 29/11/2023] [Ngày hiệu lực: 29/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6090/QĐ-UBND

  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố

  [Ngày ban hành: 29/11/2023] [Ngày hiệu lực: 29/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6090/QĐ-UBND

  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố

  [Ngày ban hành: 29/11/2023] [Ngày hiệu lực: 29/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6061/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố

  [Ngày ban hành: 28/11/2023] [Ngày hiệu lực: 28/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6058/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 27/11/2023] [Ngày hiệu lực: 27/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6011/QĐ-UBND

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 23/11/2023] [Ngày hiệu lực: 23/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6011/QĐ-UBND

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 23/11/2023] [Ngày hiệu lực: 23/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 5885/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 21/11/2023] [Ngày hiệu lực: 21/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 5885/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 21/11/2023] [Ngày hiệu lực: 21/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 5937/QĐ-UBND

  Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 21/11/2023] [Ngày hiệu lực: 21/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn