Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 08/CT-TTg

  V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

  [Ngày ban hành: 04/02/2020] [Ngày hiệu lực: 04/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 07/CT-TTg

  V/v giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

  [Ngày ban hành: 04/02/2020] [Ngày hiệu lực: 04/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 16/2020/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 03/02/2020] [Ngày hiệu lực: 20/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 05/2020/QĐ-TTg

  V/v quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

  [Ngày ban hành: 31/01/2020] [Ngày hiệu lực: 20/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 06/CT-TTg

  V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

  [Ngày ban hành: 31/01/2020] [Ngày hiệu lực: 31/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 05/CT-TTg

  V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

  [Ngày ban hành: 28/01/2020] [Ngày hiệu lực: 28/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 14/2020/NĐ-CP

  V/v quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

  [Ngày ban hành: 24/01/2020] [Ngày hiệu lực: 15/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 13/2020/NĐ-CP

  V/v hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

  [Ngày ban hành: 21/01/2020] [Ngày hiệu lực: 05/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 12/2020/NĐ-CP

  V/v ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

  [Ngày ban hành: 20/01/2020] [Ngày hiệu lực: 20/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 11/2020/NĐ-CP

  V/v quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

  [Ngày ban hành: 20/01/2020] [Ngày hiệu lực: 16/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn