Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 39/CT-TTg

  V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

  [Ngày ban hành: 24/10/2017] [Ngày hiệu lực: 24/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 437/NQ-UBTVQH14

  V/v một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

  [Ngày ban hành: 21/10/2017] [Ngày hiệu lực: 21/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 38/CT-TTg

  V/v tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.

  [Ngày ban hành: 19/10/2017] [Ngày hiệu lực: 19/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 115/2017/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

  [Ngày ban hành: 16/10/2017] [Ngày hiệu lực: 01/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 111/2017/NĐ-CP

  V/v quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  [Ngày ban hành: 05/10/2017] [Ngày hiệu lực: 20/11/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 13/CT-BCT

  V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

  [Ngày ban hành: 04/10/2017] [Ngày hiệu lực: 04/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 110/2017/NĐ-CP

  V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

  [Ngày ban hành: 04/10/2017] [Ngày hiệu lực: 20/11/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1486/QĐ-TTg

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  [Ngày ban hành: 03/10/2017] [Ngày hiệu lực: 03/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 98/NQ-CP

  V/v ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  [Ngày ban hành: 03/10/2017] [Ngày hiệu lực: 03/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 99/NQ-CP

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  [Ngày ban hành: 03/10/2017] [Ngày hiệu lực: 03/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn