Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 1279/QĐ-TTg

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  [Ngày ban hành: 01/11/2023] [Ngày hiệu lực: 01/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1277/QĐ-TTg

  Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

  [Ngày ban hành: 01/11/2023] [Ngày hiệu lực: 01/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1277/QĐ-TTg

  Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

  [Ngày ban hành: 01/11/2023] [Ngày hiệu lực: 01/11/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1275/QĐ-TTg

  Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc Phòng giai đoạn 2023 - 2025.

  [Ngày ban hành: 31/10/2023] [Ngày hiệu lực: 31/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1274/QĐ-TTg

  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

  [Ngày ban hành: 31/10/2023] [Ngày hiệu lực: 31/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1269/QĐ-TTg

  Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  [Ngày ban hành: 29/10/2023] [Ngày hiệu lực: 29/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1265/QĐ-TTg

  Phê duyệt "Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025".

  [Ngày ban hành: 28/10/2023] [Ngày hiệu lực: 28/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1268/QĐ-TTg

  Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

  [Ngày ban hành: 28/10/2023] [Ngày hiệu lực: 28/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1263/QĐ-TTg

  Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.

  [Ngày ban hành: 27/10/2023] [Ngày hiệu lực: 27/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1261/QĐ-TTg

  Phê duyệt Đề án "Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030".

  [Ngày ban hành: 27/10/2023] [Ngày hiệu lực: 27/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1250/QĐ-TTg

  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15.

  [Ngày ban hành: 26/10/2023] [Ngày hiệu lực: 26/10/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn