Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 48/2018/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

  [Ngày ban hành: 21/03/2018] [Ngày hiệu lực: 10/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 08/CT-TTg

  V/v tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

  [Ngày ban hành: 13/03/2018] [Ngày hiệu lực: 13/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 42/2018/NĐ-CP

  V/v bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

  [Ngày ban hành: 12/03/2018] [Ngày hiệu lực: 01/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 23/2018/TT-BTC

  V/v hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

  [Ngày ban hành: 12/03/2018] [Ngày hiệu lực: 27/04/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 40/2018/NĐ-CP

  V/v quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  [Ngày ban hành: 12/03/2018] [Ngày hiệu lực: 02/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 39/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  [Ngày ban hành: 11/03/2018] [Ngày hiệu lực: 11/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 38/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

  [Ngày ban hành: 11/03/2018] [Ngày hiệu lực: 11/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 37/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

  [Ngày ban hành: 10/03/2018] [Ngày hiệu lực: 10/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 18/NQ-CP

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018.

  [Ngày ban hành: 08/03/2018] [Ngày hiệu lực: 08/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 31/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

  [Ngày ban hành: 08/03/2018] [Ngày hiệu lực: 08/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn