Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 32/QĐ-TTg

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

  [Ngày ban hành: 09/01/2018] [Ngày hiệu lực: 09/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 06/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

  [Ngày ban hành: 05/01/2018] [Ngày hiệu lực: 20/02/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 05/2018/NĐ-CP

  V/v điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

  [Ngày ban hành: 05/01/2018] [Ngày hiệu lực: 05/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 22/QĐ-BNV

  V/v ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  [Ngày ban hành: 05/01/2018] [Ngày hiệu lực: 05/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 03/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 04/01/2018] [Ngày hiệu lực: 04/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 02/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 04/01/2018] [Ngày hiệu lực: 04/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 04/2018/NĐ-CP

  V/v quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  [Ngày ban hành: 04/01/2018] [Ngày hiệu lực: 20/02/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 01/2018/NĐ-CP

  V/v điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

  [Ngày ban hành: 03/01/2018] [Ngày hiệu lực: 03/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 01/2018/TT-BGTVT

  V/v công bố vùng nước biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh.

  [Ngày ban hành: 03/01/2018] [Ngày hiệu lực: 01/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 01/NQ-CP

  V/v nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

  [Ngày ban hành: 01/01/2018] [Ngày hiệu lực: 01/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn