Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 1635/QĐ-TTg

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 51 tập thể và 25 cá nhân.

  [Ngày ban hành: 26/11/2018] [Ngày hiệu lực: 26/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1518/QĐ-TTg

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 16 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 10/11/2018] [Ngày hiệu lực: 10/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 139/NQ-CP

  V/v ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

  [Ngày ban hành: 09/11/2018] [Ngày hiệu lực: 09/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 140/NQ-CP

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018.

  [Ngày ban hành: 09/11/2018] [Ngày hiệu lực: 09/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1515/QĐ-TTg

  V/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  [Ngày ban hành: 09/11/2018] [Ngày hiệu lực: 09/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 45/2018/QĐ-TTg

  V/v quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

  [Ngày ban hành: 09/11/2018] [Ngày hiệu lực: 25/12/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 1497/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

  [Ngày ban hành: 08/11/2018] [Ngày hiệu lực: 08/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 31/CT-TTg

  V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

  [Ngày ban hành: 08/11/2018] [Ngày hiệu lực: 08/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 153/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương lưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

  [Ngày ban hành: 07/11/2018] [Ngày hiệu lực: 24/12/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 149/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

  [Ngày ban hành: 07/11/2018] [Ngày hiệu lực: 01/01/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn