Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 11/2020/TT-BTTTT

  V/v quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  [Ngày ban hành: 14/05/2020] [Ngày hiệu lực: 01/07/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 33/2020/TT-BTC

  V/v quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

  [Ngày ban hành: 05/05/2020] [Ngày hiệu lực: 05/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 34/2020/TT-BTC

  V/v quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

  [Ngày ban hành: 05/05/2020] [Ngày hiệu lực: 05/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 53/2020/NĐ-CP

  V/v quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

  [Ngày ban hành: 05/05/2020] [Ngày hiệu lực: 01/07/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 36/2020/TT-BTC

  V/v quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

  [Ngày ban hành: 05/05/2020] [Ngày hiệu lực: 05/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 35/2020/TT-BTC

  V/v quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

  [Ngày ban hành: 05/05/2020] [Ngày hiệu lực: 05/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 31/2020/TT-BTC

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

  [Ngày ban hành: 04/05/2020] [Ngày hiệu lực: 01/07/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 590/QĐ-TTg

  V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

  [Ngày ban hành: 29/04/2020] [Ngày hiệu lực: 29/04/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 588/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030".

  [Ngày ban hành: 28/04/2020] [Ngày hiệu lực: 28/04/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1048/CT-BGDĐT

  V/v tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học.

  [Ngày ban hành: 28/04/2020] [Ngày hiệu lực: 28/04/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn