Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 02/2020/QĐ-TTg

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

  [Ngày ban hành: 10/01/2020] [Ngày hiệu lực: 01/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 08/2020/NĐ-CP

  V/v tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

  [Ngày ban hành: 08/01/2020] [Ngày hiệu lực: 24/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 01/2020/QĐ-TTg

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  [Ngày ban hành: 03/01/2020] [Ngày hiệu lực: 03/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 06/2020/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  [Ngày ban hành: 03/01/2020] [Ngày hiệu lực: 20/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 04/2020/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

  [Ngày ban hành: 03/01/2020] [Ngày hiệu lực: 18/02/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 05/2020/NĐ-CP

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành.

  [Ngày ban hành: 03/01/2020] [Ngày hiệu lực: 03/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 03/2020/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

  [Ngày ban hành: 01/01/2020] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 01/NQ-CP

  V/v nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  [Ngày ban hành: 01/01/2020] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 01/2020/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

  [Ngày ban hành: 01/01/2020] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 02/2020/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

  [Ngày ban hành: 01/01/2020] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn