Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 692/QĐ-TTg

  V/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

  [Ngày ban hành: 05/06/2018] [Ngày hiệu lực: 05/06/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 24/2018/QĐ-TTg

  V/v ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

  [Ngày ban hành: 18/05/2018] [Ngày hiệu lực: 10/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 76/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 01/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 73/2018/NĐ-CP

  V/v quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 15/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 23/2018/QĐ-TTg

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 15/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 70/2018/NĐ-CP

  V/v quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 15/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 71/2018/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 01/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 527/QĐ-TTg

  V/v ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 15/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 72/2018/NĐ-CP

  V/v quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 01/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 19/2018/NQ-CP

  V/v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

  [Ngày ban hành: 15/05/2018] [Ngày hiệu lực: 15/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn