Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 02/CT-TTg

  V/v tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

  [Ngày ban hành: 23/01/2019] [Ngày hiệu lực: 23/01/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 01/CT-TTg

  V/v tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

  [Ngày ban hành: 05/01/2019] [Ngày hiệu lực: 05/01/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 02/NQ-CP

  V/v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

  [Ngày ban hành: 01/01/2019] [Ngày hiệu lực: 01/01/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 01/NQ-CP

  V/v nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  [Ngày ban hành: 01/01/2019] [Ngày hiệu lực: 01/01/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 162/NQ-CP

  V/v hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018.

  [Ngày ban hành: 31/12/2018] [Ngày hiệu lực: 31/12/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 168/2018/NĐ-CP

  V/v công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương.

  [Ngày ban hành: 28/12/2018] [Ngày hiệu lực: 14/02/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 34/CT-TTg

  V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

  [Ngày ban hành: 28/12/2018] [Ngày hiệu lực: 28/12/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 160/NQ-CP

  V/v sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

  [Ngày ban hành: 28/12/2018] [Ngày hiệu lực: 28/12/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 167/2018/NĐ-CP

  V/v quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

  [Ngày ban hành: 26/12/2018] [Ngày hiệu lực: 10/02/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 166/2018/NĐ-CP

  V/v quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

  [Ngày ban hành: 25/12/2018] [Ngày hiệu lực: 15/02/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn