Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 08/2019/TT-BVHTTDL

  V/v quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.

  [Ngày ban hành: 03/09/2019] [Ngày hiệu lực: 15/11/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 08/2019/TT-BVHTTDL

  V/v quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.

  [Ngày ban hành: 03/09/2019] [Ngày hiệu lực: 15/11/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 71/2019/NĐ-CP

  V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

  [Ngày ban hành: 30/08/2019] [Ngày hiệu lực: 15/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 07/2019/TT-BVHTTDL

  V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  [Ngày ban hành: 30/08/2019] [Ngày hiệu lực: 15/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 21/CT-TTg

  V/v tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

  [Ngày ban hành: 30/08/2019] [Ngày hiệu lực: 30/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 63/NQ-CP

  V/v ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

  [Ngày ban hành: 26/08/2019] [Ngày hiệu lực: 26/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 70/2019/NĐ-CP

  V/v quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  [Ngày ban hành: 23/08/2019] [Ngày hiệu lực: 10/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 09/2019/TT-BTTTT

  V/v ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất".

  [Ngày ban hành: 16/08/2019] [Ngày hiệu lực: 01/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 04/2019/TT-BXD

  V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  [Ngày ban hành: 16/08/2019] [Ngày hiệu lực: 01/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 08/2019/TT-BTTTT

  V/v ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất".

  [Ngày ban hành: 16/08/2019] [Ngày hiệu lực: 01/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 07/2019/TT-BTTTT

  V/v ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất".

  [Ngày ban hành: 16/08/2019] [Ngày hiệu lực: 01/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn