Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 18/CT-TTg

  V/v tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

  [Ngày ban hành: 29/06/2019] [Ngày hiệu lực: 29/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 17/CT-TTg

  V/v xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

  [Ngày ban hành: 27/06/2019] [Ngày hiệu lực: 27/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 16/CT-TTg

  V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  [Ngày ban hành: 25/06/2019] [Ngày hiệu lực: 25/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 05/2019/TT-NHNN

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

  [Ngày ban hành: 24/06/2019] [Ngày hiệu lực: 09/08/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 1552/QĐ-BTNMT

  V/v công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  [Ngày ban hành: 21/06/2019] [Ngày hiệu lực: 21/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 761/QĐ-TTg

  V/v thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường.

  [Ngày ban hành: 21/06/2019] [Ngày hiệu lực: 21/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 42/NQ-CP

  V/v triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019.

  [Ngày ban hành: 18/06/2019] [Ngày hiệu lực: 18/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 15/CT-TTg

  V/v kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

  [Ngày ban hành: 17/06/2019] [Ngày hiệu lực: 17/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 53/2019/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

  [Ngày ban hành: 17/06/2019] [Ngày hiệu lực: 17/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 733/QĐ-TTg

  V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

  [Ngày ban hành: 14/06/2019] [Ngày hiệu lực: 14/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn