Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 11/2023/NĐ-CP

  Về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

  [Ngày ban hành: 13/04/2023] [Ngày hiệu lực: 13/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 09/2023/QĐ-TTg

  Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

  [Ngày ban hành: 12/04/2023] [Ngày hiệu lực: 10/07/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 375/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 12/04/2023] [Ngày hiệu lực: 12/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 370/QĐ-TTg

  Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển.

  [Ngày ban hành: 11/04/2023] [Ngày hiệu lực: 11/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 368/QĐ-TTg

  Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

  [Ngày ban hành: 11/04/2023] [Ngày hiệu lực: 11/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 364/QĐ-TTg

  Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

  [Ngày ban hành: 10/04/2023] [Ngày hiệu lực: 10/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 07/2023/TT-BGDĐT

  Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

  [Ngày ban hành: 10/04/2023] [Ngày hiệu lực: 25/05/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 50/NQ-CP

  Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.

  [Ngày ban hành: 08/04/2023] [Ngày hiệu lực: 08/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 347/QĐ-TTg

  Về việc bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

  [Ngày ban hành: 06/04/2023] [Ngày hiệu lực: 06/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 346/QĐ-TTg

  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  [Ngày ban hành: 06/04/2023] [Ngày hiệu lực: 06/04/2023] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn