Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 993/CT-BGDĐT

  V/v tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

  [Ngày ban hành: 12/04/2019] [Ngày hiệu lực: 12/04/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 31/2019/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

  [Ngày ban hành: 10/04/2019] [Ngày hiệu lực: 28/05/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 32/2019/NĐ-CP

  V/v quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

  [Ngày ban hành: 10/04/2019] [Ngày hiệu lực: 01/06/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 23/NQ-CP

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019.

  [Ngày ban hành: 10/04/2019] [Ngày hiệu lực: 10/04/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 09/CT-TTg

  V/v các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiệu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

  [Ngày ban hành: 01/04/2019] [Ngày hiệu lực: 01/04/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 30/2019/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

  [Ngày ban hành: 28/03/2019] [Ngày hiệu lực: 15/05/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 08/CT-TTg

  V/v một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

  [Ngày ban hành: 28/03/2019] [Ngày hiệu lực: 28/03/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1948/CT-BNN-TCTL

  V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.

  [Ngày ban hành: 20/03/2019] [Ngày hiệu lực: 20/03/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 28/2019/NĐ-CP

  V/v quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

  [Ngày ban hành: 20/03/2019] [Ngày hiệu lực: 05/05/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 29/2019/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

  [Ngày ban hành: 20/03/2019] [Ngày hiệu lực: 05/05/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn