Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 2736/QĐ-BTNMT

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  [Ngày ban hành: 29/10/2019] [Ngày hiệu lực: 29/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 79/2019/NĐ-CP

  V/v sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

  [Ngày ban hành: 26/10/2019] [Ngày hiệu lực: 10/12/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 878/QĐ-BXD

  V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (trước đây là Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc).

  [Ngày ban hành: 25/10/2019] [Ngày hiệu lực: 25/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 8008/CT-BNN-TCTL

  V/v tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020.

  [Ngày ban hành: 25/10/2019] [Ngày hiệu lực: 25/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 870/QĐ-BXD

  V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch.

  [Ngày ban hành: 23/10/2019] [Ngày hiệu lực: 23/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 929/QĐ-BNV

  V/v công nhận tổ chức tôn giáo.

  [Ngày ban hành: 22/10/2019] [Ngày hiệu lực: 22/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 11/2019/TT-BTTTT

  V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

  [Ngày ban hành: 22/10/2019] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 11/2019/TT-BNNPTNT

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

  [Ngày ban hành: 22/10/2019] [Ngày hiệu lực: 06/12/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 795/NQ-UBTVQH14

  V/v tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  [Ngày ban hành: 22/10/2019] [Ngày hiệu lực: 22/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 852/QĐ-BXD

  V/v đổi tên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thành Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 21/10/2019] [Ngày hiệu lực: 21/10/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn