Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 06/6/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 30/2022/QĐ-UBND

  25/07/2022

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị trực thuộc.

 • 10/CT-UBND

  21/07/2022

  Về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 • 198/KH-UBND

  18/07/2022

  Tổ chức các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội (1992 - 2022).

 • 197/KH-UBND

  13/07/2022

  Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thành phố Hà Nội theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 • 196/KH-UBND

  12/07/2022

  Khảo sát, trao đổi kinh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Đề cương Nghị quyết "Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023". Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội xin giới thiệu toàn văn dự thảo Đề cương Nghị quyết và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp đối với dự thảo Đề cương Nghị quyết xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 50/2022/NĐ-CP

  02/08/2022

  Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 • 49/2022/NĐ-CP

  29/07/2022

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

 • 17/2022/QĐ-TTg

  28/07/2022

  Phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 • 46/2022/TT-BTC

  28/07/2022

  Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 • 45/2022/TT-BTC

  27/07/2022

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn