• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 6144/QĐ-UBND

  01/12/2023

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 • 6107/QĐ-UBND

  30/11/2023

  Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023 cho 33 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 287/KH-UBND

  30/11/2023

  Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025

 • 6090/QĐ-UBND

  29/11/2023

  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố

 • 6080/QĐ-UBND

  29/11/2023

  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/4/2023 của Ban thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lấy ý kiến đóng góp về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1279/QĐ-TTg

  01/11/2023

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 1277/QĐ-TTg

  01/11/2023

  Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

 • 1275/QĐ-TTg

  31/10/2023

  Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc Phòng giai đoạn 2023 - 2025.

 • 1274/QĐ-TTg

  31/10/2023

  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

 • 1269/QĐ-TTg

  29/10/2023

  Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn