• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 25/2019/QĐ-UBND

  05/11/2019

  V/v ban hành Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 6149/QĐ-UBND

  01/11/2019

  V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.

 • 16/CT-UBND

  01/11/2019

  V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 • 2782/QĐ-BTNMT

  31/10/2019

  V/v ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 24/2019/QĐ-UBND

  31/10/2019

  V/v sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2736/QĐ-BTNMT

  29/10/2019

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • 79/2019/NĐ-CP

  26/10/2019

  V/v sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

 • 878/QĐ-BXD

  25/10/2019

  V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (trước đây là Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc).

 • 8008/CT-BNN-TCTL

  25/10/2019

  V/v tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020.

 • 870/QĐ-BXD

  23/10/2019

  V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn