• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 6471/QĐ-UBND

  27/11/2018

  V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghiệp nặng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.

 • 6470/QĐ-UBND

  27/11/2018

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

 • 6435/QĐ-UBND

  26/11/2018

  V/v phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom từ nút giao cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, tỷ lệ 1/500 quận Long Biên và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 • 6454/QĐ-UBND

  26/11/2018

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Hồ trực thuộc Sở Y tế đối với bà Trần Hồng Hà.

 • 12/CT-UBND

  26/11/2018

  V/v nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1635/QĐ-TTg

  26/11/2018

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 51 tập thể và 25 cá nhân.

 • 1518/QĐ-TTg

  10/11/2018

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 16 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội.

 • 139/NQ-CP

  09/11/2018

  V/v ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

 • 140/NQ-CP

  09/11/2018

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018.

 • 1515/QĐ-TTg

  09/11/2018

  V/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn