• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4752/QĐ-UBND

  22/09/2023

  Phê duyệt Dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Trung Tự và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

 • 4729/QĐ-UBND

  21/09/2023

  Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố.

 • 14/CT-UBND

  21/09/2023

  Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

 • 23/2023/QĐ-UBND

  21/09/2023

  Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 4678/QĐ-UBND

  19/09/2023

  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới Ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 70/2023/NĐ-CP

  18/09/2023

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 • 1086/QĐ-TTg

  18/09/2023

  Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 23/2023/QĐ-TTg

  18/09/2023

  Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

 • 1072/QĐ-TTg

  15/09/2023

  Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • 1080/QĐ-TTg

  15/09/2023

  Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn