Ngày 28/4/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 81/KH-UBND

  27/04/2016

  V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"

 • 2034/QĐ-UBND

  26/04/2016

  V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (đoạn từ dốc La Pho đến Cống Đõ), quận Tây Hồ

 • 2039/QĐ-UBND

  26/04/2016

  V/v thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

 • 80/KH-UBND

  25/04/2016

  V/v tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính" năm 2016

 • 09/CT-UBND

  25/04/2016

  V/v công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2016

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 28/2016/NĐ-CP

  20/04/2016

  V/v sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

 • 1471/QĐ-BCT

  15/04/2016

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 • 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

  15/04/2016

  V/v quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

 • 623/QĐ-TTg

  14/04/2016

  V/v phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

 • 1358/QĐ-BYT

  14/04/2016

  V/v phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn