• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4272/QĐ-UBND

  22/09/2020

  V/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị đối với bà Đinh Bích Hà.

 • 4266/QĐ-UBND

  22/09/2020

  V/v phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy.

 • 4247/QĐ-UBND

  21/09/2020

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Nhà trẻ em núi Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội do tổ chức Thanh niên với sứ mệnh (YWAM)/Mỹ tài trợ.

 • 4255/QĐ-UBND

  21/09/2020

  V/v công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

 • 4248/QĐ-UBND

  21/09/2020

  V/v phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa - quận Đống Đa - Hà Nội” do Tổ chức Pearl S.Buck International Việt Nam (PSBIV) tài trợ.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 27/2020/QĐ-TTg

  21/09/2020

  V/v quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

 • 111/2020/NĐ-CP

  18/09/2020

  V/v biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022.

 • 113/2020/NĐ-CP

  18/09/2020

  V/v quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

 • 112/2020/NĐ-CP

  18/09/2020

  V/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 • 109/2020/NĐ-CP

  15/09/2020

  V/v gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn