Ngày 29/9/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4880/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 05 cơ sở nhà, đất: Số 41A phố Cầu Đông, số 65 Cầu Đông, số 04 phố Hàng Gai, số 02 và số 100 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 21/2015/QĐ-UBND

  03/08/2015

  V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội

 • 3638/QĐ-UBND

  30/07/2015

  V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, tỷ lệ 1/500 tại Khu đất số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 • 20/2015/QĐ-UBND

  29/07/2015

  V/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 19/2015/QĐ-UBND

  28/07/2015

  V/v kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

 • 18/2015/QĐ-UBND

  28/07/2015

  V/v thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 31/2015/QĐ-TTg

  04/08/2015

  V/v định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

 • 32/2015/QĐ-TTg

  04/08/2015

  V/v quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 • 1235/QĐ-TTg

  03/08/2015

  V/v phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020.

 • 1233/QĐ-TTg

  03/08/2015

  V/v phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế

 • 1225/QĐ-TTg

  31/07/2015

  V/v tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn