• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 15/2019/QĐ-UBND

  11/09/2019

  V/v ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiễm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

 • 13/CT-UBND

  10/09/2019

  V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

 • 4889/QĐ-UBND

  09/09/2019

  V/v phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019-2025”.

 • 4887/QĐ-UBND

  09/09/2019

  V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

 • 201/KH-UBND

  09/09/2019

  V/v thực hiện các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 08/2019/TT-BVHTTDL

  03/09/2019

  V/v quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.

 • 71/2019/NĐ-CP

  30/08/2019

  V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

 • 07/2019/TT-BVHTTDL

  30/08/2019

  V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • 21/CT-TTg

  30/08/2019

  V/v tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

 • 63/NQ-CP

  26/08/2019

  V/v ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn