• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 341/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 của huyện Đông Anh.

 • 342/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm xuất bản ấn phẩm Báo điện tử Kinh tế và Đô thị và các chuyên trang điện tử của Báo Kinh tế và Đô thị (28/12/2012-28/12/2022).

 • 343/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc vận hành chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố Hà Nội.

 • 344/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc vận hành chính thức Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội.

 • 330/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 25/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1657/QĐ-TTg

  30/12/2022

  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • 120/2022/NĐ-CP

  30/12/2022

  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028.

 • 1658/QĐ-TTg

  30/12/2022

  Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

 • 1660/QĐ-TTg

  30/12/2022

  Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 • 110/2022/NĐ-CP

  30/12/2022

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn