• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 140/KH-UBND

  09/07/2020

  V/v thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 • 139/KH-UBND

  08/07/2020

  V/v phát triển Y, Dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y học hiện đại thành phố Hà Nội đến năm 2030.

 • 2977/QĐ-UBND

  06/07/2020

  V/v phê duyệt Nhiệm vụ Thiết kế đô thị tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng - Voi Phục, tỷ lệ 1/500, tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 • 2976/QĐ-UBND

  06/07/2020

  V/v thành lập Trường Trung học phổ thông Khương Đình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 2904/QĐ-UBND

  03/07/2020

  V/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Lãng đối với bà Trần Thị Hương Hải.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 78/2020/NĐ-CP

  06/07/2020

  V/v sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 • 75/2020/NĐ-CP

  01/07/2020

  V/v quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 • 77/2020/NĐ-CP

  01/07/2020

  V/v quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

 • 74/2020/NĐ-CP

  01/07/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

 • 76/2020/NĐ-CP

  01/07/2020

  V/v quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn