• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 8724/QĐ-UBND

  19/12/2017

  V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

 • 244/KH-UBND

  18/12/2017

  V/v thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

 • 44/2017/QĐ-UBND

  15/12/2017

  V/v ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 8656/QĐ-UBND

  15/12/2017

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với ông Trần Việt Thắng.

 • 8665/QĐ-UBND

  15/12/2017

  V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500, tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Kết luận Thanh tra Thành phố Hà Nội về các dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại các văn bản: số 11309/VP-ĐT ngày 28/11/2017, số 343/BC-UBND ngày 30/11/2017 và số 1388/TB-UBND ngày 04/12/2017. Thanh tra Thành phố đã thành lập Đoàn Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Ngày 13/02/2018, Thanh tra Thành phố đã có thông báo số 675/TBKL-TTTP về kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Theo đó, nội dung thông báo kết luận đã đưa ra kết quả đạt được và những tồn tại, sai phạm tại một số quận trên địa bàn Thành phố trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè trên các tuyến phố thuộc phạm vi quản lý.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 32/QĐ-TTg

  09/01/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

 • 06/2018/NĐ-CP

  05/01/2018

  V/v quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

 • 05/2018/NĐ-CP

  05/01/2018

  V/v điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

 • 22/QĐ-BNV

  05/01/2018

  V/v ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 03/2018/NĐ-CP

  04/01/2018

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn