• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2347/QĐ-UBND

  16/05/2018

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

 • 2346/QĐ-UBND

  16/05/2018

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

 • 2351/QĐ-UBND

  16/05/2018

  V/v kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc thành phố Hà Nội.

 • 2322/QĐ-UBND

  15/05/2018

  V/v phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 • 12/2018/QĐ-UBND

  15/05/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 22/2018/QĐ-TTg

  08/05/2018

  V/v xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 • 494/QĐ-TTg

  08/05/2018

  V/v thành lập Ban Chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

 • 490/QĐ-TTg

  07/05/2018

  V/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

 • 491/QĐ-TTg

  07/05/2018

  V/v phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 1737/CT-BGDĐT

  07/05/2018

  V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn