Khảo sát, đánh giá chất lượng một số dịch vụ công thiết yếu của thành phố Hà Nội Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải thiện chất lượng dịch vụ công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức. Ngày 08/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc khảo sát, đánh giá chất lượng một số dịch vụ công thiết yếu của thành phố Hà Nội.
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Ngày 12/10/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 5172/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế Để tổ chức triển khai việc lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành. Ngày 09/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 7108/UBND-VX về việc triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 5137/QĐ-UBND

  09/10/2015

  V/v ban hành quy định và phê duyệt mức chi phí dạy nghề trình độ sơ cấp nghề cho người khiếm thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 29/2015/QĐ-UBND

  09/10/2015

  V/v ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội

 • 28/2015/QĐ-UBND

  08/10/2015

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 5061/QĐ-UBND

  07/10/2015

  V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 4882/QĐ-UBND

  29/09/2015

  V/v quy định giá công khám bệnh ở phòng có sử dụng điều hòa và ngày giường bệnh điều trị có sử dụng điều hòa cho bệnh viện hạng III thuộc Sở Y tế Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 08/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng, xã nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố. Ngày 07/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 5061/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1689/QĐ-TTg

  02/10/2015

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 • 86/2015/NĐ-CP

  02/10/2015

  V/v quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

 • 85/2015/NĐ-CP

  01/10/2015

  V/v quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

 • 1684/QĐ-TTg

  30/09/2015

  V/v phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030.

 • 84/2015/NĐ-CP

  30/09/2015

  V/v giám sát và đánh giá đầu tư.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn