Ban hành mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội Ngày 12/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4285/QĐ-UBND về việc Ban hành mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4304/QĐ-UBND

  13/08/2019

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

 • 176/KH-UBND

  12/08/2019

  V/v kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

 • 4285/QĐ-UBND

  12/08/2019

  V/v ban hành mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.

 • 4263/QĐ-UBND

  09/08/2019

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 • 174/KH-UBND

  09/08/2019

  V/v đưa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội lên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội giai đoạn 2019 - 2020.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 67/2019/NĐ-CP

  31/07/2019

  V/v quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 • 03/2019/TT-BXD

  30/07/2019

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

 • 66/2019/NĐ-CP

  29/07/2019

  V/v bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

 • 20/CT-TTg

  29/07/2019

  V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

 • 08/CT-BYT

  29/07/2019

  V/v giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn