• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 147/KH-UBND

  03/07/2019

  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 3530/QĐ-UBND

  02/07/2019

  V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500, tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

 • 3505/QĐ-UBND

  01/07/2019

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

 • 146/KH-UBND

  28/06/2019

  V/v triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 • 3457/QĐ-UBND

  28/06/2019

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định biên chế, mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng cho người đã được điều trị khỏi bệnh phong nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên tại Khu điều trị phong Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 18/CT-TTg

  29/06/2019

  V/v tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

 • 17/CT-TTg

  27/06/2019

  V/v xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

 • 16/CT-TTg

  25/06/2019

  V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 • 05/2019/TT-NHNN

  24/06/2019

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

 • 1552/QĐ-BTNMT

  21/06/2019

  V/v công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn