• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4787/QĐ-UBND

  26/10/2020

  V/v phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề.

 • 4786/QĐ-UBND

  26/10/2020

  V/v giải thể Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 • 204/KH-UBND

  21/10/2020

  V/v tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổng kết Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng"; Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 4722/QĐ-UBND

  21/10/2020

  V/v công nhận trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao.

 • 4733/QĐ-UBND

  21/10/2020

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Nghị quyết quy định mức học bổng, nguồn học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường trung học phổ thông công lập và học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao của thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 125/2020/NĐ-CP

  19/10/2020

  V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

 • 123/2020/NĐ-CP

  19/10/2020

  V/v quy định về hóa đơn, chứng từ.

 • 124/2020/NĐ-CP

  19/10/2020

  V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

 • 32/2020/QĐ-TTg

  19/10/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 • 154/NQ-CP

  19/10/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn