• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 330/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

 • 331/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc khen thưởng thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố năm 2022.

 • 332/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ ngõ 193 đường Phú Diễn, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 • 337/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022.

 • 344/QĐ-UBND

  12/01/2023

  Về việc vận hành chính thức Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội.

Hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 25/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 19/QĐ-TTg

  15/01/2023

  Về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

 • 17/QĐ-TTg

  13/01/2023

  Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028.

 • 07/QĐ-TTg

  05/01/2023

  Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.

 • 05/QĐ-TTg

  04/01/2023

  Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

 • 01/QĐ-TTg

  03/01/2023

  Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn