• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 5768/QĐ-UBND

  15/10/2019

  V/v thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

 • 19/2019/QĐ-UBND

  15/10/2019

  V/v quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5761/QĐ-UBND

  15/10/2019

  V/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội.

 • 5751/QĐ-UBND

  15/10/2019

  V/v kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 226/KH-UBND

  14/10/2019

  V/v triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 78/2019/NĐ-CP

  14/10/2019

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

 • 25/CT-TTg

  11/10/2019

  V/v các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

 • 89/NQ-CP

  11/10/2019

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019.

 • 77/2019/NĐ-CP

  10/10/2019

  V/v tổ hợp tác.

 • 76/2019/NĐ-CP

  08/10/2019

  V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn