• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1270/QĐ-UBND

  19/03/2019

  V/v ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội.

 • 1271/QĐ-UBND

  19/03/2019

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục và phát triển đời sống tâm sinh lý xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội" do Tổ chức Pearl S.Buck International/Mỹ tài trợ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 • 1241/QĐ-UBND

  18/03/2019

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội.

 • 69/KH-UBND

  18/03/2019

  V/v đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

 • 04/2019/QĐ-UBND

  18/03/2019

  V/v ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 05/CT-TTg

  01/03/2019

  V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

 • 22/2019/NĐ-CP

  25/02/2019

  V/v quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

 • 21/2019/NĐ-CP

  22/02/2019

  V/v khu vực phòng thủ.

 • 20/2019/NĐ-CP

  21/02/2019

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

 • 04/CT-TTg

  20/02/2019

  V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn