• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 3352/QĐ-UBND

  03/08/2020

  V/v công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 3358/QĐ-UBND

  03/08/2020

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Văn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Đỗ Mạnh Thành.

 • 3366/QĐ-UBND

  03/08/2020

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Thanh Liêm.

 • 3353/QĐ-UBND

  03/08/2020

  V/v công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 3349/QĐ-UBND

  31/07/2020

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử đền Ngũ Xã, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 88/2020/NĐ-CP

  28/07/2020

  V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

 • 30/CT-TTg

  27/07/2020

  V/v các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 09/2020/TT-BNNPTNT

  24/07/2020

  V/v hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

 • 86/2020/NĐ-CP

  23/07/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

 • 29/CT-TTg

  23/07/2020

  V/v một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn