• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 32/2022/QĐ-UBND

  16/09/2022

  Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội.

 • 05/CĐ-UBND

  10/09/2022

  Về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

 • 04/CĐ-UBND

  09/09/2022

  Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố.

 • 31/2022/QĐ-UBND

  07/09/2022

  Ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 17/CT-UBND

  07/09/2022

  Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1085/QĐ-TTg

  15/09/2022

  Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

 • 124/NQ-CP

  15/09/2022

  Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

 • 1079/QĐ-TTg

  14/09/2022

  Phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

 • 121/NQ-CP

  11/09/2022

  Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022.

 • 1061/QĐ-TTg

  09/09/2022

  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn