Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) Ngày 28/8/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định 4340/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy).
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 3446/QĐ-UBND

  23/07/2015

  V/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015

 • 3415/QĐ-UBND

  22/07/2015

  V/v bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách)

 • 3384/QĐ-UBND

  21/07/2015

  V/v ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 16/2015/QĐ-UBND

  17/07/2015

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 3358/QĐ-UBND

  16/07/2015

  V/v ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát tổng thể các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 26/8/2015, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Lưu Quang Huy ký ban hành Thông báo số 279/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát tổng thể các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1035/QĐ-TTg

  10/07/2015

  V/v Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

 • 27/2015/QĐ-TTg

  10/07/2015

  V/v tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

 • 61/2015/NĐ-CP

  09/07/2015

  V/v quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

 • 39/2015/TT-BTNMT

  09/07/2015

  V/v quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh.

 • 26/2015/QĐ-TTg

  08/07/2015

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn