Khảo sát, đánh giá chất lượng một số dịch vụ công thiết yếu của thành phố Hà Nội Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải thiện chất lượng dịch vụ công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức. Ngày 08/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc khảo sát, đánh giá chất lượng một số dịch vụ công thiết yếu của thành phố Hà Nội.
Quy định tạm thời mức nộp tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp và chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ Ngày 02/10/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 4970/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức nộp tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp và chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 21/2015/QĐ-UBND

  03/08/2015

  V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội

 • 3638/QĐ-UBND

  30/07/2015

  V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, tỷ lệ 1/500 tại Khu đất số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 • 20/2015/QĐ-UBND

  29/07/2015

  V/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 19/2015/QĐ-UBND

  28/07/2015

  V/v kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

 • 18/2015/QĐ-UBND

  28/07/2015

  V/v thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai Ngày 02/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 6917/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai, đảm bảo việc xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng quy định hiện hành và góp phần hoàn thành dự toán ngân sách được giao.
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng, xã nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố. Ngày 07/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 5061/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khoan bổ sung 04 giếng nâng công suất hệ thống cấp nước cơ sở 1, cơ sở 2 thêm 16.000 m3/ngđ quận Hà Đông Đảm bảo duy trì và nâng công suất cấp nước ổn định cho địa bàn quận Hà Đông, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân. Ngày 08/10/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 5096/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khoan bổ sung 04 giếng nâng công suất hệ thống cấp nước cơ sở 1, cơ sở 2 thêm 16.000 m3/ngđ quận Hà Đông.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 31/2015/QĐ-TTg

  04/08/2015

  V/v định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

 • 32/2015/QĐ-TTg

  04/08/2015

  V/v quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 • 1235/QĐ-TTg

  03/08/2015

  V/v phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020.

 • 1233/QĐ-TTg

  03/08/2015

  V/v phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế

 • 1225/QĐ-TTg

  31/07/2015

  V/v tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn