• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4003/QĐ-UBND

  06/08/2018

  V/v ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

 • 4014/QĐ-UBND

  06/08/2018

  V/v phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • 4019/QĐ-UBND

  06/08/2018

  V/v phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020).

 • 3829/QĐ-UBND

  30/07/2018

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

 • 3815/QĐ-UBND

  27/07/2018

  V/v phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ nhà thi đấu - Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao đến khu đấu giá với đường nối Pháp Vân - Tứ Hiệp huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 956/QĐ-TTg

  02/08/2018

  V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

 • 950/QĐ-TTg

  01/08/2018

  V/v phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

 • 30/2018/QĐ-TTg

  31/07/2018

  V/v quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư.

 • 21/CT-TTg

  18/07/2018

  V/v về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

 • 100/2018/NĐ-CP

  16/07/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn