• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 251/KH-UBND

  30/12/2020

  V/v công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2021.

 • 5753/QĐ-UBND

  30/12/2020

  V/v công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • 5750/QĐ-UBND

  30/12/2020

  V/v đổi tên trường Trung cấp Đa ngành Bạch Mai thành trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch Hà Nội.

 • 5770/QĐ-UBND

  30/12/2020

  V/v công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Từ thiện và phát triển cộng đồng.

 • 5749/QĐ-UBND

  30/12/2020

  V/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 03/2021/NĐ-CP

  15/01/2021

  V/v bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 • 02/2021/NĐ-CP

  07/01/2021

  V/v quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

 • 01/2021/QĐ-TTg

  05/01/2021

  V/v ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 • 01/2021/NĐ-CP

  04/01/2021

  V/v đăng ký doanh nghiệp.

 • 158/2020/NĐ-CP

  31/12/2020

  V/v chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn