• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4035/QĐ-UBND

  25/07/2016

  V/v công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm trực thuộc Sở Y tế

 • 4037/QĐ-UBND

  25/07/2016

  V/v công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế

 • 4044/QĐ-UBND

  25/07/2016

  V/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Hà Nội

 • 4041/QĐ-UBND

  25/07/2016

  V/v công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên trực thuộc Sở Y tế

 • 4042/QĐ-UBND

  25/07/2016

  V/v công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh trực thuộc Sở Y tế

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Ngày 28/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty trực thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1382/QĐ-TTg

  12/07/2016

  V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài"

 • 1379/QĐ-TTg

  12/07/2016

  V/v ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

 • 13/2016/TT-BCT

  11/07/2016

  V/v quy định quản lý than trôi.

 • 1340/QĐ-TTg

  08/07/2016

  V/v phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

 • 1325/QĐ-TTg

  07/07/2016

  V/v tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn