• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4501/QĐ-UBND

  18/08/2016

  V/v khen thưởng tổng kết 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn (2006-2016)

 • 155/KH-UBND

  18/08/2016

  V/v triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 4502/QĐ-UBND

  18/08/2016

  V/v thành lập Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội

 • 4450/QĐ-UBND

  17/08/2016

  V/v ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ

 • 4464/QĐ-UBND

  17/08/2016

  V/v kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1566/QĐ-TTg

  09/08/2016

  V/v phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025.

 • 1572/QĐ-TTg

  09/08/2016

  V/v ban hành mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh.

 • 1570/QĐ-TTg

  09/08/2016

  V/v phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.

 • 1564/QĐ-TTg

  09/08/2016

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

 • 1563/QĐ-TTg

  08/08/2016

  V/v phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn