• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 215/QĐ-UBND

  13/01/2020

  V/v công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công trình.

 • 198/QĐ-UBND

  13/01/2020

  V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đức Nguyên.

 • 199/QĐ-UBND

  13/01/2020

  V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hồng.

 • 09/KH-UBND

  10/01/2020

  V/v thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

 • 145/QĐ-UBND

  10/01/2020

  V/v công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy tổng kết giai đoạn (2008-2020), định hướng trong các năm tiếp theo và tổ chức Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (nhiệm kỳ VI) trong năm 2020 Ngày 03/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy tổng kết giai đoạn (2008-2020), định hướng trong các năm tiếp theo và tổ chức Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (nhiệm kỳ VI) trong năm 2020.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 02/2020/QĐ-TTg

  10/01/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

 • 08/2020/NĐ-CP

  08/01/2020

  V/v tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

 • 01/2020/QĐ-TTg

  03/01/2020

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 • 06/2020/NĐ-CP

  03/01/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 • 04/2020/NĐ-CP

  03/01/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn