• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 51/KH-UBND

  03/03/2021

  V/v phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2021.

 • 1018/QĐ-UBND

  02/03/2021

  V/v công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ Hà An.

 • 990/QĐ-UBND

  01/03/2021

  V/v kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

 • 1002/QĐ-UBND

  01/03/2021

  V/v công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020.

 • 50/KH-UBND

  01/03/2021

  V/v phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 878/QĐ-BGDĐT

  01/03/2021

  V/v ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

 • 284/QĐ-TTg

  01/03/2021

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh.

 • 277/QĐ-TTg

  26/02/2021

  V/v ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

 • 21/NQ-CP

  26/02/2021

  V/v mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

 • 259/QĐ-TTg

  25/02/2021

  V/v phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn