• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 210/KH-UBND

  15/09/2021

  Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 209/KH-UBND

  15/09/2021

  Triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

 • 208/KH-UBND

  10/09/2021

  Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 207/KH-UBND

  08/09/2021

  Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

 • 206/KH-UBND

  08/09/2021

  Xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng chống, chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 14/2021/TT-BXD

  08/09/2021

  Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

 • 1346/CĐ-BYT

  08/09/2021

  Về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

 • 1118/CĐ-TTg

  07/09/2021

  Về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

 • 6240/VPCP-KGVX

  07/09/2021

  V/v chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

 • 6263/VPCP-KGVX

  07/09/2021

  V/v triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn