• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1075/QĐ-UBND

  16/03/2020

  V/v bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đối với bà Phạm Thị Hường.

 • 1072/QĐ-UBND

  16/03/2020

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

 • 1078/QĐ-UBND

  16/03/2020

  V/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mê Linh đối với ông Nguyễn Duy Chung.

 • 05/2020/QĐ-UBND

  16/03/2020

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

 • 1056/QĐ-UBND

  13/03/2020

  V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 03/CT-BGTVT

  12/03/2020

  V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

 • 30/NQ-CP

  12/03/2020

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

 • 13/CT-TTg

  11/03/2020

  V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 • 28/NQ-CP

  10/03/2020

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020.

 • 12/CT-TTg

  09/03/2020

  V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn