• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 5069/QĐ-UBND

  06/10/2023

  Công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

 • 5034/QĐ-UBND

  05/10/2023

  Ban hành bộ đơn giá xây dựng duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5030/QĐ-UBND

  05/10/2023

  Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường quy hoạch B=22m từ Cụm công nghiệp Đình Xuyên đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các xã Đình Xuyên, Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 • 244/KH-UBND

  05/10/2023

  Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • 243/KH-UBND

  05/10/2023

  Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/4/2023 của Ban thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lấy ý kiến đóng góp về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 62/2023/TT-BTC

  03/10/2023

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

 • 1143/QĐ-TTg

  03/10/2023

  Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

 • 16/2023/TT-BGDĐT

  03/10/2023

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

 • 25/2023/QĐ-TTg

  03/10/2023

  Giảm tiền thuê đất của năm 2023.

 • 06/2023/TT-BKHĐT

  02/10/2023

  Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn