Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội Ngày 09/5/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Ngày 05/5/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành văn bản số 137/KH-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2595/QĐ-UBND

  05/05/2023

  Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/500. Địa điểm quận Tây Hồ, Hà Nội.

 • 137/KH-UBND

  05/05/2023

  Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

 • 2602/QĐ-UBND

  05/05/2023

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

 • 2571/QĐ-UBND

  04/05/2023

  Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 2572/QĐ-UBND

  04/05/2023

  Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc Quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc Quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 11/2023/NĐ-CP

  13/04/2023

  Về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

 • 09/2023/QĐ-TTg

  12/04/2023

  Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

 • 375/QĐ-TTg

  12/04/2023

  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

 • 370/QĐ-TTg

  11/04/2023

  Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển.

 • 368/QĐ-TTg

  11/04/2023

  Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn