• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4602/QĐ-UBND

  14/07/2017

  V/v ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

 • 4603/QĐ-UBND

  14/07/2017

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Cầu Bầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

 • 4587/QĐ-UBND

  14/07/2017

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

 • 4586/QĐ-UBND

  14/07/2017

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 1, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 • 4583/QĐ-UBND

  14/07/2017

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ngày 26/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3628/UBND-KH&ĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 24/2017/QĐ-TTg

  30/06/2017

  V/v quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

 • 930/QĐ-TTg

  30/06/2017

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 • 27/CT-TTg

  29/06/2017

  V/v đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

 • 923/QĐ-TTg

  28/06/2017

  V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

 • 04/2017/TT-NHNN

  28/06/2017

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn