• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1261/QĐ-UBND

  28/02/2023

  Về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội.

 • 1254/QĐ-UBND

  28/02/2023

  Về việc khen thưởng thành tích trong triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển ngân hàng số, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 1253/QĐ-UBND

  28/02/2023

  Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 của huyện Thanh Trì.

 • 03/2023/QĐ-UBND

  28/02/2023

  Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 1262/QĐ-UBND

  28/02/2023

  Về việc điều chỉnh, kiện toàn các Cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội.

LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định “Phê duyệt tiêu chuẩn xây dựng 07 trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại theo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy”. Cổng Thông tin điều hành UBND Thành phố xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 09/2023/NĐ-CP

  13/03/2023

  Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

 • 01/2023/TT-BTNMT

  13/03/2023

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

 • 33/NQ-CP

  11/03/2023

  Về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

 • 207/QĐ-TTg

  10/03/2023

  Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia.

 • 208/QĐ-TTg

  10/03/2023

  Phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn