• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 141/KH-UBND

  07/06/2021

  V/v thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

 • 2477/QĐ-UBND

  07/06/2021

  V/v thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội phụ trách theo địa bàn quận, huyện, thị xã.

 • 2435/QĐ-UBND

  04/06/2021

  V/v ban hành Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021.

 • 2458/QĐ-UBND

  04/06/2021

  V/v cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

 • 2447/QĐ-UBND

  04/06/2021

  V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp, Quản lý doanh nghiệp, Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 20/2021/QĐ-TTg

  03/06/2021

  Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

 • 56/2021/NĐ-CP

  31/05/2021

  V/v quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

 • 19/2021/QĐ-TTg

  26/05/2021

  Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê.

 • 36/2021/TT-BTC

  26/05/2021

  Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

 • 14/CT-TTg

  25/05/2021

  Về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn