• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 21/KH-UBND

  15/01/2019

  V/v phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

 • 326/QĐ-UBND

  14/01/2019

  V/v công nhận lại các trường: Tiểu học Nghĩa Dũng, Tiểu học Thủ Lệ và Tiểu học Ba Đình, quận Ba Đình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 • 299/QĐ-UBND

  14/01/2019

  V/v công nhận Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

 • 300/QĐ-UBND

  14/01/2019

  V/v công nhận lại Trường Trung học cơ sở Đông Sơn và Trung học cơ sở Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

 • 324/QĐ-UBND

  14/01/2019

  V/v công nhận lại các trường: Tiểu học Chàng Sơn, Tiểu học Yên Bình B và Tiểu học Hương Ngải, huyện Thạch Thất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 01/CT-TTg

  05/01/2019

  V/v tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 • 34/CT-TTg

  28/12/2018

  V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 • 06/CT-BTC

  24/12/2018

  V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 • 9864/CT-BNN-BVTV

  19/12/2018

  V/v tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.

 • 170/2018/TT-BQP

  16/12/2018

  V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn