• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1733/QĐ-UBND

  13/04/2021

  V/v công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

 • 1721/QĐ-UBND

  13/04/2021

  V/v công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020.

 • 1722/QĐ-UBND

  13/04/2021

  V/v công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 3) năm 2020.

 • 1732/QĐ-UBND

  13/04/2021

  V/v công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 • 1729/QĐ-UBND

  13/04/2021

  V/v kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 11/2021/TT-BGDĐT

  05/04/2021

  V/v ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

 • 41/NQ-CP

  01/04/2021

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021.

 • 42/NQ-CP

  01/04/2021

  V/v xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea.

 • 09/CT-TTg

  31/03/2021

  V/v nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025.

 • 10/CT-TTg

  31/03/2021

  V/v công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn