• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 6229/QĐ-UBND

  07/11/2019

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 6218/QĐ-UBND

  06/11/2019

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

 • 25/2019/QĐ-UBND

  05/11/2019

  V/v ban hành Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 6149/QĐ-UBND

  01/11/2019

  V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.

 • 16/CT-UBND

  01/11/2019

  V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 03/12/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5383/UBND-ĐT về việc Triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 105/NQ-CP

  19/11/2019

  V/v triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

 • 90/2019/NĐ-CP

  15/11/2019

  V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 • 89/2019/NĐ-CP

  15/11/2019

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

 • 14/2019/TT-BNV

  15/11/2019

  V/v quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

 • 88/2019/NĐ-CP

  14/11/2019

  V/v quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn