• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 5617/QĐ-UBND

  03/11/2024

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

 • 1964/QĐ-UBND

  12/04/2024

  Phê duyệt danh mục công trình thủy lợi phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 1942/QĐ-UBND

  11/04/2024

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

 • 1909/QĐ-UBND

  10/04/2024

  Phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

 • 1873/QĐ-UBND

  09/04/2024

  Phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/4/2023 của Ban thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lấy ý kiến đóng góp về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1279/QĐ-TTg

  01/11/2023

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 1277/QĐ-TTg

  01/11/2023

  Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

 • 1275/QĐ-TTg

  31/10/2023

  Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc Phòng giai đoạn 2023 - 2025.

 • 1274/QĐ-TTg

  31/10/2023

  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

 • 1269/QĐ-TTg

  29/10/2023

  Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hoạt động nổi bật cải cách hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn