• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 3012/QĐ-UBND

  06/06/2019

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 3011/QĐ-UBND

  06/06/2019

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 3038/QĐ-UBND

  06/06/2019

  V/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Mai đối với ông Đặng Thanh Bình.

 • 2929/QĐ-UBND

  04/06/2019

  V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

 • 2907/QĐ-UBND

  03/06/2019

  V/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cổ Loa đối với ông Lê Văn Chung.

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Phụ lục số 03 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố và cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 681/QĐ-TTg

  04/06/2019

  V/v ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

 • 684/QĐ-TTg

  04/06/2019

  V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

 • 1506/QĐ-BGDĐT

  31/05/2019

  V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục.

 • 923/QĐ-BTC

  31/05/2019

  V/v hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 • 46/2019/NĐ-CP

  27/05/2019

  V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn