Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 địa điểm: thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 địa điểm: thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

07:33 | 04/12/2014

Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng khu chức năng đô thị hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội, cây xanh, các công trình công cộng đô thị. Tạo động lực cho việc phát triển đô thị khu vực phía Bắc sông Hồng. Ngày 01/12/2014, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 6366/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 địa điểm: thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000

07:50 | 05/08/2014

Ngày 04/8/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4097/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000.

10:16 | 18/06/2014

Ngày 16/6/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 3173/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư X2 Kim Chung, huyện Đông Anh tại các xã Kim Chung, Võng la, ,huyện Đông Anh, Hà Nội.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu, tỷ lệ 1/500 phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và các mục tiêu khác. Địa điểm: Phường Tây Tựu - Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

11:18 | 02/06/2014

Ngày 28/5/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 2890/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu, tỷ lệ 1/500 phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và các mục tiêu khác. Địa điểm: Phường Tây Tựu - Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

07:40 | 21/05/2014

Ngày 16/5/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ - Khu công nghiệp Sài Đồng B, tỷ lệ 1/500.

07:40 | 21/05/2014

Ngày 16/5/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ - Khu công nghiệp Sài Đồng B, tỷ lệ 1/500 (Địa điểm: Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội).

07:38 | 21/05/2014

Ngày 16/5/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ - Khu Công nghiệp Sài Đồng B, tỷ lệ 1/500.

07:38 | 21/05/2014

Ngày 16/5/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ - Khu công nghiệp Sài Đồng B, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

02:03 | 15/04/2014

Ngày 07/4/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Văn Minh. Địa điểm: Xã Bình Phú, xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất, xã Ngọc Liệp, xã Ngọc Mỹ - huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn