Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 Để tăng cường công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí bị tâm thần, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô. Ngày 15/12/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 75/2014/QĐ-UBND

  08/10/2014

  V/v phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô.

 • 76/2014/QĐ-UBND

  08/10/2014

  V/v ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5103/QĐ-UBND

  06/10/2014

  V/v tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014

 • 74/2014/QĐ-UBND

  02/10/2014

  V/v ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5077/QĐ-UBND

  02/10/2014

  V/v ủy quyền cho UBND quận, huyện, thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 56/2014/QĐ-TTg

  06/10/2014

  V/v quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

 • 10/2014/TT-BVHTTDL

  01/10/2014

  V/v hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 • 05/2014/TT-BKHĐT

  30/09/2014

  V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 • 09/2014/TT-BVHTTDL

  29/09/2014

  V/v quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

 • 89/2014/NĐ-CP

  29/09/2014

  V/v quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" " Nghệ sĩ ưu tú"

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn