Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do UBND Thành phố trình Ngày 19/11/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do UBND Thành phố trình.
Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội Ngày 25/11/2014, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 6193/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Ban Chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 75/2014/QĐ-UBND

  08/10/2014

  V/v phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô.

 • 76/2014/QĐ-UBND

  08/10/2014

  V/v ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5103/QĐ-UBND

  06/10/2014

  V/v tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014

 • 74/2014/QĐ-UBND

  02/10/2014

  V/v ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5077/QĐ-UBND

  02/10/2014

  V/v ủy quyền cho UBND quận, huyện, thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

Bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội Ngày 21/11/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện ủy nhiệm thu cho UBND các phường, xã, thị trấn và tổ chức, ban quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng Nhà máy nước sông Hồng được đề xuất sẽ phân kỳ đầu tư, với các nội dung đầu tư theo các giai đoạn được cân nhắc trên cơ sở đáp ứng được nhu cầu cần thiết của các khu vực được cấp nước nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân và đạt hiệu quả kinh tế tài chính cho dự án. Ngày 26/11/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 6234/QĐ-UBND về việc chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 56/2014/QĐ-TTg

  06/10/2014

  V/v quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

 • 10/2014/TT-BVHTTDL

  01/10/2014

  V/v hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 • 05/2014/TT-BKHĐT

  30/09/2014

  V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 • 09/2014/TT-BVHTTDL

  29/09/2014

  V/v quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

 • 89/2014/NĐ-CP

  29/09/2014

  V/v quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" " Nghệ sĩ ưu tú"

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn