Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Để triển khai có hiệu quả công tác hòa giải trên địa bàn Thành phố; bảo đảm cho hòa giải viên tham gia Chương trình bồi dưỡng được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực. Ngày 13/4/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.
Thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị Ngày 16/4/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 81/KH-UBND

  01/04/2015

  V/v Rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố Hà Nội

 • 81/KH-UBND

  01/04/2015

  V/v rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội

 • 79/KH-UBND

  30/03/2015

  V/v thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2015

 • 77/KH-UBND

  30/03/2015

  V/v Tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

 • 77/KH-UBND

  27/03/2015

  V/v Triển khai Quy chế "Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2015 Ngày 16/4/2015, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn ký ban hành Thông báo số 116/TB-VP về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2015.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 09/2015/QĐ-TTg

  25/03/2015

  V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 • 377/QĐ-TTg

  20/03/2015

  V/v phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017.

 • 364/QĐ-TTg

  17/03/2015

  V/v phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

 • 368/QĐ-TTg

  17/03/2015

  V/v phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017.

 • 12/2015/TT-BNNPTNT

  16/03/2015

  V/v hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn