Ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh tại cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện Đề án Tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Ngày 19/5/2015, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Chí Công ký ban hành Thông báo số 170/TB-VP về ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh tại cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện Đề án Tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 27/4/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1768/QĐ-UBND

  25/04/2015

  V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 09/2015/QĐ-UBND

  24/04/2015

  V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 1723/QĐ-UBND

  22/04/2015

  V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội

 • 97/KH-UBND

  17/04/2015

  V/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2015

 • 81/KH-UBND

  01/04/2015

  V/v Rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố Hà Nội

Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về công tác bảo đảm trật tự đô thị một số tuyến phố xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực đi vào nề nếp, phục vụ nhân dân và du khách vào Lăng viếng Bác. Ngày 21/5/2015, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Lưu Quang Huy ký ban hành Thông báo số 173/TB-VP về kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về công tác bảo đảm trật tự đô thị một số tuyến phố xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 09/2015/QĐ-TTg

  25/03/2015

  V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 • 377/QĐ-TTg

  20/03/2015

  V/v phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017.

 • 364/QĐ-TTg

  17/03/2015

  V/v phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

 • 368/QĐ-TTg

  17/03/2015

  V/v phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017.

 • 12/2015/TT-BNNPTNT

  16/03/2015

  V/v hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn