Đầu tư xây dựng chợ dân sinh tại Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai Ngày 27/6/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Công văn số 4718/UBND-CT giao UBND huyện Thanh Oai triển khai thực hiện dự án ĐTXD chợ dân sinh tại Thị trấn Kim Bài theo đúng các qu định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai, phù hợp với quy hoạch khu vực và TIêu chuẩn thiết kế, xây dựng chợ.
Xử lý chất thải vệ sinh trên địa bàn Thành phố Ngày 21/7/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Công văn số 5381/UBND-TNMT giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá thực trạng tình hình cử lý chất thải phân bùn bể phốt trên địa bàn toàn Thành phố, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục để đưa công tác xử lý chất thải vệ sinh theo đúng quy định, giải quyết yêu cầu bức xúc trong xã hội; giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục nâng cấp Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn để sớm đưa Trạm vào vận hành chính thức trong năm 2014.
Kế hoạch tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì Hòa bình năm 2014 Với mục đích đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Thủ đô; tuyển chọn vận động viên thể thao thành tích cao chuẩn bị tham dự giải chạy cấp Quốc gia; tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với bạn bè trong nước và Quốc tế. Ngày 14/7/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì Hòa bình năm 2014.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 104/KH-UBND

  19/05/2014

  V/v thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020

 • 20/2014/QĐ-UBND

  16/05/2014

  V/v ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 2430/QĐ-UBND

  07/05/2014

  V/v ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 19/2014/QĐ-UBND

  07/05/2014

  V/v ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 92/KH-UBND

  06/05/2014

  V/v truyền thông chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020

Nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án nằm trong danh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được UBND Thành phố phê duyệt; tập trung bố trí vốn cho 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015 và 03 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ. Ngày 15/7/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014.
Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Ngày 24/7/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Công văn số 5462/UBND-NNNT giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với ngành nông nghiệp của các tỉnh, thành phố trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 41/2014/NĐ-CP

  13/05/2014

  V/v quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

 • 691/QĐ-TTg

  12/05/2014

  V/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

 • 40/2014/NĐ-CP

  12/05/2014

  V/v quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

 • 690/QĐ-TTg

  11/05/2014

  V/v thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá.

 • 689/QĐ-TTg

  11/05/2014

  V/v phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn