Triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" năm 2015 Đẩy mạnh tăng trưởng các ngành, lĩnh vực dịch vụ trình đô, chất lượng cao nhằm đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015. Ngày 14/02/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" năm 2015.
Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ngày 14/02/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 913/QĐ-UBND

  24/02/2015

  V/v công nhận các quận, huyện, thị xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I năm 2014

 • 03/2015/QĐ-UBND

  13/02/2015

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

 • 823/QĐ-UBND

  13/02/2015

  V/v công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông

 • 713/QĐ-UBND

  10/02/2015

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 02/2015/QĐ-UBND

  10/02/2015

  V/v Ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 238/QĐ-TTg

  15/02/2015

  V/v thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

 • 15/2015/NĐ-CP

  14/02/2015

  V/v đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 • 02/CT-TTg

  14/02/2015

  V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

 • 237/QĐ-TTg

  14/02/2015

  V/v thay đổi thành viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

 • 231/QĐ-TTg

  13/02/2015

  V/v phê duyệt Đề án" Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020"

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn