Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội Nhằm hỗ trợ công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện của Thành phố đáp ứng mục tiêu điện khí hóa trong quá trình công nghiệp hóa Thủ đô. Ngày 10/9/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4703/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội.
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 25/9/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhất là đối với những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030" Đảm bảo các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù của Hà Nội, các loài và các nguồn gen quý hiếm, tài nguyên rừng được bảo tồn, phát triển, sử dụng hợp lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội theo hướng bền vững, ngày 24/9/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 4924/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030".
Cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm Nhằm bảo vệ các công trình di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc nghệ thuật có giá trị đã được Nhà nước công nhận đang bị xuống cấp nghiêm trọng; phát huy giá trị di tích vào các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống phù hợp với tính chất, ý nghĩa của di tích; đồng thời phục vụ khách tham quan, thờ tự tín ngưỡng, giới thiệu lịch sử văn hóa dân tộc. Ngày 16/9/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Quyết định số 4813/QĐ-UBND về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 46/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 68/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 64/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 55/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây giống lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 38/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Dừng cấp phép đào hè, đường và đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2014 Để đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên các tuyến đường, phố trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2014, thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị 2014, ngày 23/9/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 7295/UBND-XDGT về việc dừng cấp phép đào hè, đường và đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2014.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 22/2014/TT-NHNN

  15/08/2014

  V/v hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển Thủy sản

 • 25/CT-TTg

  13/08/2014

  V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014.

 • 27/2014/TT-BGDĐT

  11/08/2014

  V/v ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

 • 32/2014/TT-BGTVT

  08/08/2014

  V/v hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn.

 • 33/2014/TT-BGTVT

  08/08/2014

  V/v quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn