Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm Ngày 19/8/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Công văn số 6190/UBND-CT giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp các Sở, ngành chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các loại mũ bảo hiểm giả, không đạt tiêu chuẩn, chất lượng lưu thông trên thị trường.
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Ngày 22/8/2014, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành Công văn số 5464/VP-TNMT thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Hồng Khanh trong việc yêu cầu các Sở Tài nguyên và môi trường, Thanh tra Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Phòng, chống tác hại thuốc lá 5 tháng cuối năm 2014 Với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại thị trường Hà Nội nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra. Ngày 22/8/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND phòng, chống tác hại thuốc lá 5 tháng cuối năm 2014.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 46/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 68/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 64/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 55/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây giống lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 38/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 18/8/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4308/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 27/2014/TT-BGDĐT

  11/08/2014

  V/v ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

 • 33/2014/TT-BGTVT

  08/08/2014

  V/v quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

 • 32/2014/TT-BGTVT

  08/08/2014

  V/v hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn.

 • 105/2014/TT-BTC

  07/08/2014

  V/v sửa đổi, bổ sung thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng BộTài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

 • 80/2014/NĐ-CP

  06/08/2014

  V/v thoát nước và xử lý nước thải.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn