Triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" năm 2015 Đẩy mạnh tăng trưởng các ngành, lĩnh vực dịch vụ trình đô, chất lượng cao nhằm đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015. Ngày 14/02/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" năm 2015.
Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2015 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp. Ngày 05/3/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2015.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 913/QĐ-UBND

  24/02/2015

  V/v công nhận các quận, huyện, thị xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I năm 2014

 • 60/KH-UBND

  14/02/2015

  V/v phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015

 • 03/2015/QĐ-UBND

  13/02/2015

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

 • 823/QĐ-UBND

  13/02/2015

  V/v công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông

 • 713/QĐ-UBND

  10/02/2015

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 252/QĐ-TTg

  26/02/2015

  V/v công nhận thành phố Phan Rang- Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận.

 • 238/QĐ-TTg

  15/02/2015

  V/v thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

 • 235/QĐ-TTg

  14/02/2015

  V/v phê duyệt Đề án " Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020"

 • 02/CT-TTg

  14/02/2015

  V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

 • 21/2015/NĐ-CP

  14/02/2015

  V/v quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn