Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Ngày 22/8/2014, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành Công văn số 5464/VP-TNMT thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Hồng Khanh trong việc yêu cầu các Sở Tài nguyên và môi trường, Thanh tra Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô; phấn đấu thi đua lao động, sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng danh Thành phố vì hòa bình. Ngày 29/8/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 46/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 68/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 64/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 55/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây giống lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 38/2014/QĐ-UBND

  20/08/2014

  V/v thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 22/2014/TT-NHNN

  15/08/2014

  V/v hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển Thủy sản

 • 25/CT-TTg

  13/08/2014

  V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014.

 • 27/2014/TT-BGDĐT

  11/08/2014

  V/v ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

 • 32/2014/TT-BGTVT

  08/08/2014

  V/v hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn.

 • 33/2014/TT-BGTVT

  08/08/2014

  V/v quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn