Ngày 06/02/2015, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành ký ban hành Thông báo số 42/TB-VP về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp rà soát và công khai Danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư theo nội dung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 7.
Ban hành Quy chế chi tiêu của Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội Để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác hỗ trợ phòng, chống, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được chăm sóc điều trị, nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống. Ngày 30/01/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế chi tiêu của Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 913/QĐ-UBND

  24/02/2015

  V/v công nhận các quận, huyện, thị xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I năm 2014

 • 03/2015/QĐ-UBND

  13/02/2015

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

 • 823/QĐ-UBND

  13/02/2015

  V/v công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông

 • 713/QĐ-UBND

  10/02/2015

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 02/2015/QĐ-UBND

  10/02/2015

  V/v Ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 238/QĐ-TTg

  15/02/2015

  V/v thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

 • 15/2015/NĐ-CP

  14/02/2015

  V/v đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 • 02/CT-TTg

  14/02/2015

  V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

 • 237/QĐ-TTg

  14/02/2015

  V/v thay đổi thành viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

 • 231/QĐ-TTg

  13/02/2015

  V/v phê duyệt Đề án" Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020"

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn