Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội Nhằm hỗ trợ công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện của Thành phố đáp ứng mục tiêu điện khí hóa trong quá trình công nghiệp hóa Thủ đô. Ngày 10/9/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 4703/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội.
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 25/9/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhất là đối với những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030" Đảm bảo các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù của Hà Nội, các loài và các nguồn gen quý hiếm, tài nguyên rừng được bảo tồn, phát triển, sử dụng hợp lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội theo hướng bền vững, ngày 24/9/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 4924/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030".
Thực hiện Chương trình Quốc gia An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2015 Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động, người lao động và các sở, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố, ngày 26/9/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Quốc gia An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2015.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4867/QĐ-UBND

  22/09/2014

  V/v ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị

 • 72/2014/QĐ-UBND

  17/09/2014

  V/v ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 4832/QĐ-UBND

  17/09/2014

  V/v hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội để sản xuất kinh doanh năm 2014

 • 71/2014/QĐ-UBND

  15/09/2014

  V/v ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 70/2014/QĐ-UBND

  12/09/2014

  V/v ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 31/2014/TT-BGDĐT

  16/09/2014

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

 • 85/2014/NĐ-CP

  10/09/2014

  V/v quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

 • 1592/QĐ-TTg

  09/09/2014

  V/v thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

 • 22/2014/TT-NHNN

  15/08/2014

  V/v hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển Thủy sản

 • 25/CT-TTg

  13/08/2014

  V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn