• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 07/CT-UBND

  12/03/2014

  V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 1396/QĐ-UBND

  11/03/2014

  V/v Phê duyệt Chương trình phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

 • 1375/QĐ-UBND

  10/03/2014

  V/v sửa đổi QD số 1770/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

 • 13/2014/QĐ-UBND

  07/03/2014

  V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

 • 1174/QĐ-UBND

  27/02/2014

  V/v thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 362/QĐ-TTg

  11/03/2014

  V/v phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc gia đoạn 2014-2025.

 • 356/QĐ-TTg

  10/03/2014

  V/v thành lập Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

 • 04/CT-TTg

  05/03/2014

  V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

 • 19/2014/QĐ-TTg

  05/03/2014

  V/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức trực thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

 • 318/QĐ-TTg

  04/03/2014

  V/v phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn