Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền. Ngày 02/7/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 4532/UBND-NC về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2523/QĐ-UBND

  04/06/2015

  V/v Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Xuân Mai, tỷ lệ 1/10.000 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 • 2512/QĐ-UBND

  03/06/2015

  V/v phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 • 118/KH-UBND

  28/05/2015

  V/v thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2015

 • 117/KH-UBND

  27/05/2015

  V/v kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố hai năm 2015-2016

 • 2392/QĐ-UBND

  26/05/2015

  V/v Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2015 Để tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo hoàn thành các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Ngày 30/6/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 4455/UBND-KH&ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2015.
Ngày 30/6/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên có thành tích thi đấu các môn thể thao tại các giải thi đấu Quốc tế, Khu vực, Quốc gia năm 2014.
Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị vê tinh Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 Ngày 29/6/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. Địa điểm: Thị trấn Sóc Sơn và các xã Tiên Dược, Phù Linh, Tân Minh, Đức Hòa, Đông Xuân, Mai Đình và Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 10/CT-TTg

  29/05/2015

  V/v tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

 • 11/CT-TTg

  29/05/2015

  V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 • 4203/CĐ-BNN-TCLN

  29/05/2015

  V/v phòng cháy, chữa cháy rừng.

 • 957/NQ-UBTVQH13

  28/05/2015

  V/v thành lập Tòa án nhân dân cấp cao.

 • 727/QĐ-TTg

  26/05/2015

  V/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn