Triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015 Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2012-2015 và Quy quy hoạch phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ngày 15/10/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc Triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 73/2014/QĐ-UBND

  26/09/2014

  V/v ban hành quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 4867/QĐ-UBND

  22/09/2014

  V/v ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị

 • 72/2014/QĐ-UBND

  17/09/2014

  V/v ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 4832/QĐ-UBND

  17/09/2014

  V/v hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội để sản xuất kinh doanh năm 2014

 • 71/2014/QĐ-UBND

  15/09/2014

  V/v ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 10/10/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Các cơ quan tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Phê duyệt "Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bễn vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2020" Nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan, bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, bảo tồn đa dạng sinh học. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng nhu cầu quản lý bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội khu rừng Hương Sen, phục vụ nghiên cứu khoa học, lễ hội tâm linh và du lịch sinh thái. Ngày 09/10/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 5181/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bễn vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2020".
Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000 địa điểm huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Theo Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, huyện Phúc Thọ là một huyện ngoại thành phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, có môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng sống đô thị và nông thôn cao, phát triển ổn định bề vững. Ngày 16/10/2014, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 5335/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000 địa điểm huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1722/QĐ-TTg

  26/09/2014

  V/v ngày Âm nhạc Việt Nam.

 • 1704/QĐ-TTg

  23/09/2014

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 • 1697/QĐ-TTg

  23/09/2014

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 • 1696/QĐ-TTg

  23/09/2014

  V/v một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

 • 87/2014/NĐ-CP

  22/09/2014

  V/v quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn