Ngày 23/4/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2015-2020".
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 81/KH-UBND

  01/04/2015

  V/v Rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố Hà Nội

 • 81/KH-UBND

  01/04/2015

  V/v rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội

 • 79/KH-UBND

  30/03/2015

  V/v thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2015

 • 77/KH-UBND

  30/03/2015

  V/v Tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

 • 77/KH-UBND

  27/03/2015

  V/v Triển khai Quy chế "Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".

Ngày 24/4/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Kết luận của đồng chí Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác quản lý giết mổ; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quý I/2015. Ngày 24/4/2015, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Văn Chiến ký ban hành Thông báo số 133/TB-VP về kết luận của đồng chí Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác quản lý giết mổ; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quý I/2015.
Đảm bảo cung cấp đầy đủ, ổn định nguồn điện cho tất cả các nhà máy, các trạm sản xuất nước sạch, các trạm bơm tăng áp trên địa bàn Thành phố. Ngày 20/4/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 2570/UBND-XDGT về việc cung cấp nguồn điện ổn định công tác sản xuất, cung cấp nước sạch mùa hè năm 2015.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 09/2015/QĐ-TTg

  25/03/2015

  V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 • 377/QĐ-TTg

  20/03/2015

  V/v phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017.

 • 364/QĐ-TTg

  17/03/2015

  V/v phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

 • 368/QĐ-TTg

  17/03/2015

  V/v phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017.

 • 12/2015/TT-BNNPTNT

  16/03/2015

  V/v hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn