Thành lập đội cơ động liên ngành thành phố kiểm tra, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, tiêu thị gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ, chợ đầu mối và chợ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 08/01/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc thành lập đội cơ động liên ngành thành phố kiểm tra, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, tiêu thị gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ, chợ đầu mối và chợ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 163/QĐ-UBND

  14/01/2015

  V/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

 • 17/KH-UBND

  13/01/2015

  V/v trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

 • 150/QĐ-UBND

  13/01/2015

  V/v Phê duyệt Đề án "Bổ sung nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội"

 • 149/QĐ-UBND

  13/01/2015

  V/v bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 • 1/CT-UBND

  13/01/2015

  V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo tại buổi kiểm tra hiện trường thi công dự án đường Trần Phú- Kim Mã và dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và một số nội dung khác có liên quan Ngày 27/01/2015, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành ký ban hành Thông báo số 23/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo tại buổi kiểm tra hiện trường thi công dự án đường Trần Phú- Kim Mã và dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và một số nội dung khác có liên quan.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 01/CT-TTg

  09/01/2015

  V/v tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

 • 04/2015/NĐ-CP

  09/01/2015

  V/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 • 19/QĐ-TTg

  08/01/2015

  V/v Phê duyệt" Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"

 • 02/2015/QĐ-TTg

  07/01/2015

  V/v quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư.

 • 01/2015/QĐ-TTg

  07/01/2015

  V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn